REGULAMIN KIERMASZU SWIATECZNEGO

14 / 12 / 2015

Regulamin Kiermaszu Świątecznego

1. Organizatorem kiermaszu jest wychowawczyni gr. „Bączki” Anna Pisarska. 2. Kiermasz odbywa 3. się będzie w dn. 17 – 22.12 2015 w godz. 7.30-8.00, 15-16 4. Kiermasz odbywać się będzie w holu budynku Niepublicznego Przedszkola „Jacek i Agatka” w Bolesławcu. 5. Celem kiermaszu jest: a) podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, b) rozwijanie dziecięcej inwencji i pomysłowości twórczej, c) doskonalenie umiejętności manualnych dzieci, d) integrowanie dzieci i ich rodziców podczas wspólnego wykonywania dekoracji, ozdób świątecznych, e) uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, f) zgromadzenie środków finansowych na cele rozrywkowe poszczególnych grup. 4. Ozdoby na kiermasz powinny być wykonane przez dzieci z niewielką pomocą dorosłych do dn. 15.12.2015. 5. Stoisko obsługiwane będzie przez pracowników przedszkola. 6. Na stoisku mogą być sprzedawane głównie ozdoby choinkowe wykonane własnoręcznie przez dzieci, ich rodziców i bliskich, nauczycieli oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu kiermaszu. 7. Zakupu ozdób można będzie dokonać za pomocą bonów. Bony do nabycia będą w biurze w cenie 5zł w dn. 14 – 18.12. 2015 w godz. 8-14

powrót