Standardy Ochrony Małoletnich Przed Krzywdzeniem

15 / 02 / 2024
Szanowni Rodzice!

  Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  i ochronie
małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.)
W Niepublicznym Przedszkolu Jacek i Agatka w Bolesłacu 
obowiązują
Standardy ochrony małoletnich ( dzieci).
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników    
i współpracowników  Przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy 
pracownik i współpracownik traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia
jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec 
dziecka przemocy, w jakiejkolwiek formie. Pracownik i współpracownik Przedszkola realizując te cele,dzieła w ramach obowiązującego prawa, przepisów 
wewnętrznych  oraz swoich kompetencji.
Standardy znajdują się w plikach do pobrania

 

powrót